Sociale media strategie

 

Voorafgaand aan concrete activiteiten op de sociale media is het raadzaam om een sterke socialemediastrategie, een adequaat contentplan en heldere socialemediarichtlijnen op te stellen.

Bepaal je strategie aan de hand van een quick scan; en onderstande checklist.

 

Sociale research

Quick scan: ga na wie wat on line zegt over de organisatie:

 • wie praat er al over je?

 • is er interesse? 

 • zitten er opinieleiders of bekendheden in je achterban?

 • zijn er klachten? 

 • wat doet de concurrentie?

 

Doelstelling en tactiek

Wat is je doel? Om je doel te achterhalen, beantwoord je deze vragen:

 • Wat wil je bereiken, hoe wil je dat bereiken en waarom wil je dat? 

 • Welke rol kunnen sociale media spelen? Wat kunnen ze toevoegen aan je doel? 

 • In welk socialemediastadium bevind je je? 

 • Hoe wil je je doel bereiken? Wat is je tactiek?

 

Blogs, artikelen of discussies op een bepaald forum kunnen onderdeel zijn van een sterke contentstrategie.

 

TIP: Wees flexibel en stel je doel tijdig bij. 

 

Doelgroep en platform

Wie is je doelgroep? Wat doet je doelgroep on line? Waarover communiceert men? Hoe kun je die groep mensen het beste bereiken?

 

Kies je platform en communiceer met de juiste tone of voice. Verplaats je in de doelgroep, communiceer op dezelfde golflengte. Vaak is kwaliteit van volgers belangrijker dan kwantiteit.

 

Key Performance Indicators

Bepaal je 'KPI's': wat ga je wanneer meten? En: hoe?

Meet, analyseer, leer, beheer en optimaliseer. Meten is weten! 

 

Intern beleid

Denk goed na over hoe je sociale media in de interne organisatie verankert: 

 • zorg voor intern draagvlak

 • hou het kennisniveau op peil

 • spreek af wie wat wanneer doet 

 • spreek af wie waarvoor verantwoordelijk is 

 

TIP: Denk ook na over aantal fte's/mensuren per dag/week en budget. Structureel en incidenteel. 

 

Proactief of reactief?

Wil je proactief communiceren of reageer je liever op vragen? Breng je slecht nieuws snel naar buiten of hou je het liever zo lang mogelijk onder de pet? Kan allebei, maar voorkom dat de waan van de dag gaat regeren.

 

Een doordacht proactief beleid en een goede contentplanning kunnen paniek en stress beperken.

 

Richtlijnen voor sociale media

Stel socialemediarichtlijnen op die de do's & don'ts on line nauwkeurig beschrijven.

 

Risicoanalyse en -management

Sociale media bieden kansen, maar brengen ook risico's met zich mee. Een fout is snel gemaakt. En de gevolgen van een ondoordacht bericht kunnen groot zijn. Wees voorbereid! Beschrijf mogelijke risico's en valkuilen. Stel scenario's op voor alle denkbare wenselijke en niet-wenselijke situaties. Ondanks alle voorbereiding kan een bericht of on line dialoog ongewenste gevolgen hebben. Hoe ga je daar mee om? 

 

Contentplan

Werk bovenstaande uit in een contentplan. En waag je pas dan op de sociale media.