Sociale media 

 

Sociale media zijn een middel, geen doel op zich. Ze moeten een toegevoegde waarde hebben. Voorkom losse flodders en flaters. Wees kritisch en selectief. Publiceer uitsluitend goede content.

 

Goede content

Zorg voor aantrekkelijke content: relevante content met een toegevoegde waarde. Content die er toe doet. Goede content, één van de specialiteiten van VAK3.

 

TIP: schrijf niet zendergericht. Schrijf vanuit de inhoud en laat de inhoud voor zichzelf spreken. Pull in plaats van push.

 

TIP: maak voldoende tijd voor sociale media-activiteiten. haastige spoed is zelden goed, maar in het geval van social media zelfs bijzonder risicovol!

Doel en strategie 

Wat is je doel met de sociale media? Wat wil je bereiken, hoe wil je dat bereiken en waarom wil je dat? Dat zijn belangrijke om voordat je gaat twitteren over na te denken. Nog een paar voorvragen: Welke rol kunnen sociale media spelen? Wat kunnen ze toevoegen aan je doel? 

In welk socialemediastadium bevind je je? 

 

TIP: stel een sociale media strategie op.

 

Tactiek

Hoe wil je je doel bereiken? Wat is je tactiek?

Blogs, artikelen of discussies op een bepaald forum kunnen onderdeel zijn van een sterke, proactieve contentstrategie.

 

Doelgroep en platform

Wie is je doelgroep? Hoe kun je die groep mensen het beste bereiken? Kies je platform en communiceer met de juiste tone of voice. Verplaats je in de doelgroep, communiceer op dezelfde golflengte.

Vrijheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid

Om sociale media geheel of gedeeltelijk uit te besteden, moet er een goede basis zijn:

  • inhoudelijke kennis

  • betrokkenheid bij de organisatie

  • vrijheid

  • vertrouwen 

  • verantwoordelijkheden

 

TIP: maak goede afspraken en leg deze vast in de redactiestatuten.

 

Wel of niet uitbesteden?

Als inhoudelijke kennis of de betrokkenheid van een externe partij onvoldoende zeker zijn, kun je sociale media activiteiten beter níet uitbesteden. Eerlijk is eerlijk.